Vanhemmat

Perhekodin vanhemmat Heini ja Heikki sekä heidän tyttärensä (s. 2012) asuvat perhekodissa ympärivuorokautisesti. Molemmilla vanhemmilla on sosiaalialan koulutus sekä työkokemusta lastensuojelualalta.

Heini on koulutukseltaan sosionomi AMK (sosiaalipedagoginen suuntautuminen). Sosionomi-opinnoissaan Heini on suorittanut lastensuojelun ammatillisuutta vahvistavat opinnot sekä tehnyt opinnäytetyön sijaissisaruuteen liittyen. Kokemusta lastensuojelun kentältä Heinillä on mm. ammatillisesta perhekodista sekä lastensuojelulaitoksesta vuodesta
2006 alkaen. Lisäksi Heini on suorittanut Itä-Suomen yliopiston ja YSAO:n sosiaalipedagogisen hevostoiminnan täydennyskoulutuksen opinnot.

Heikki puolestaan on koulutukseltaan lähihoitaja ja puuseppä. Lähihoitajaopintonsa Heikki on suorittanut oppisopimusopiskeluina lastensuojelulaitoksessa. Heikillä on urheilutausta ja se näkyykin perhekodin arjessa liikunnallisuuden sekä harrastamisen tukemisena sekä tavoitteellisena työskentelynä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi erilaisia liikuntamuotoja hyödyntäen.