Toiminta

Perhekoti Taipaleelle lapsi tai nuori voi tulla pitkäaikaiseen tai lyhytaikaiseen sijoitukseen tai kiireellisesti sijoitettuna. Toimintamme on tavoitteellista ja perhekodissamme jokaiselle lapselle laaditaan yksilöllinen osallistava hoito- ja kasvatussuunnitelma. Perhekotimme toimintaa ohjaavia arvoja ovat turvallisuus, lapsilähtöisyys, perhekeskeisyys, rehellisyys sekä itsensä ja muiden kunnioittaminen. Kasvatus on vahvaa arjen ohjausta lapsen vahvuudet ja voimavarat keskeisesti huomioiden. Kodissamme on yhteisesti sovitut pelisäännöt ja turvalliset lasten kasvua sekä kehitystä tukevat rajat.

Perhekodissamme ammattitaitoiset vanhemmat ovat aidosti läsnä lasten elämässä. Kaikessa toiminnassa huomioidaan lasten ikä, kehitys, voimavarat ja vahvuudet sekä sijoitukselle asetetut tavoitteet.

Tuemme lapsia löytämään keinot ongelmanratkaisuun, itsetuntonsa vahvistamiseen, omien vahvuuksien tiedostamiseen sekä omien mielipiteiden ja tunteiden ilmaisuun. Yksilöllisen tunnetyöskentelyn näemme tärkeässä asemassa lapsen eheytymisen ja voimaantumisen kannalta. Kannustamme ja tuemme lapsia omatoimisuuteen sekä hyviin ja tasapainoisiin sosiaalisiin suhteisiin.

Teemme aktiivista ja avointa yhteistyötä lasten biologisten vanhempien, sosiaalityöntekijöiden, koulun sekä muiden lapsen verkostossa toimivien läheisten ja yhteistyötahojen kanssa. Lapsen vanhemmat ja muut läheiset ovat tervetulleita vierailemaan perhekodilla sovitusti. Lisäksi perhekoti järjestää sosiaalipedagogista hevostoimintaa, johon perhekotiin sijoitettu lapsi voi osallistua vaikkapa yhdessä vanhempiensa kanssa. Hevostoiminta on aina ennalta sovittua ja tavoitteellista toimintaa, johon ryhdytään silloin, kun se nähdään lapsen hyvinvointia edistävänä toimintana.

Raportoimme lapsen hoito- ja kasvatusprosessista säännöllisesti lapsen huoltajille ja sijoittavan kunnan/kaupungin sosiaalitoimelle sekä sovitusti myös muille yhteistyötahoille.