Taipaleen hevostoiminta

Perhekotimme arkeen sisältyy sosiaalipedagogista hevostoimintaa. Perhekodin äiti Heini on suorittanut sosiaalipedagogisen hevostoiminnan täydennyskoulutuksen ja hevoskokemusta hänellä on yli 20 vuoden ajalta. Hevostoiminta muokataan aina jokaisen lapsen tarpeisiin ja toiveisiin sopivaksi, eikä osallistuminen vaadi aiempaa kokemusta hevosista. Hevostoiminta innostaa lapsia lähes poikkeuksetta ja tallipäivät ovatkin perhekodissa odotettuja hetkiä. Hevostoimintaa toteutetaan perhekodissa yksilö- ja ryhmämuotoisesti.

Taipaleen hevostoiminta on tavoitteellista, eheyttävää, osallistavaa ja monimuotoista toimintaa, joka edistää lapsen hyvinvointia kaikilla sen osa-alueilla. Se tukee osaltansa lapsen hoidolle ja kasvatukselle asetettujen tavoitteiden (asiakas- sekä hoito-ja kasvatussuunnitelmat) toteutumista. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta perustuu lapsen oman kokemuksen kautta oppimiseen ja oivaltamiseen. Yhdessä hevosen sekä turvallisen aikuisen kanssa koetut asiat ja niistä saadut oivallukset ovat liitettävissä myös muihin elämän osa-alueisiin. Hevostoiminnan avulla lapselle voidaan tarjota korjaavia kokemuksia mm. välittämisestä, turvallisuudesta, huolenpidosta, luottamuksesta ja rehellisyydestä.
Hevostoiminta tapahtuu perhekotimme talliympäristössä ja omassa tiiviissä talliyhteisössämme. Hevosten avustuksella harjoitellaan erilaisia vuorovaikutus- ja tunnetaitoja, kuten toisesta ja itsestä huolehtimista, tunteiden tulkintaa ja omien mielipiteiden sekä oivallusten esille tuomista. Hevonen tarjoaa lapsen kanssa tehtävälle tunnetyöskentelylle erityisen peilauspinnan, jota lapsi yhdessä aikuisen kanssa voi tarkastella ja sanoittaa. Hevostoiminta tukee myös motoristen taitojen ja vastuun ottamisen harjoittelua. Hevosen hyvinvoinnin kautta voidaan tarkastella myös ihmisille tärkeitä asioita, kuten terveellistä ravintoa, riittävää lepoa, sopivaa määrää liikuntaa sekä sääntöjen ja rutiinien tärkeyttä. Yhtä tärkeää kuin toiminnallisuus on myös läsnäolemisen, rentoutumisen ja rauhoittumisen taitojen opettelu. Tärkeää toiminnassa ei ole vain päämäärä, vaan se matka, joka tavoitteen saavuttamiseksi kuljetaan.

Käytännössä toiminta voi olla vaikkapa hevosten käyttäytymisen havainnointia, ruokkimista, hoitamista, silittelyä, kärryajelua, hevosjalkapalloa tai tavoitteellista ratsastamisen opettelua. Toiminnan sisällön suunnittelussa huomioidaan jokaisen osallistujan yksilölliset tarpeet ja toiveet. Mahdollisuudet toiminnan toteutumiseen ovat moninaiset ja toiminnassa mukana olevat hevoset ovat tehtäväänsä koulutettuja. Kaikessa toiminnassa tärkeintä on sekä toimintaan osallistuvien ihmisten että hevosten turvallisuus.
Sijoitettujen lasten vanhemmat ja sisarukset (tai muut lähiomaiset) voivat sovitusti osallistua hevostoimintaan yhdessä perhekotiin sijoitetun lapsen kanssa, mikäli se arvioidaan lapsen hyvinvointia edistävänä toimintana. Tällöin hevostoiminnalle luodaan esim. lapsen ja vanhemman välistä suhdetta /vanhemmuutta tukevat tavoitteet. Hevostoiminta voi tarjota lapselle ja hänen vanhemmalleen muun muassa yhteisiä elämyksiä ja onnistumisia sekä tukea keskinäiseen vuorovaikutukseen. Hevostoimintaan osallistuminen ei vaadi aiempaa hevoskokemusta.