Osallistava hoito- ja
kasvatussuunnitelma


Arki

Toiminta

Arki

Perhekodin arkea rytmittää säännöllinen päivä- ja viikkorytmi. Rutiinit luovat turvallisuuden tunnetta ja tuovat selkeyttä elämään. Koulunkäynti, kodin yhteiset askareet, liikkuminen, tallitoiminta, harrastukset ja jokaisen oma vapaa-aika ohjaavat koko perheen arkea. Tuemme lasten koulunkäyntiä ja korostamme koulun merkitystä lapsen elämän peruspilarina.

Perhekodissamme kaikki lapset ja aikuiset osallistuvat kodin askareisiin, kuten siivoamiseen ja ruuanlaittoon. Perhekodin eläimet ja niiden hyvinvoinnista huolehtiminen
on myös koko perheen yhteinen asia. Hevostoimintaan sekä kanojen, kissojen ja koiran hoitamiseen osallistuvat kaikki ikään tai sukupuoleen katsomatta. Yhdessä tekeminen ja osallisuuden kokemus lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta, luoden näin positiivisen elinympäristön jokaiselle perhekodissa asuvalle. Yhdessä tekemisen lomassa opitaan sosiaalisia taitoja, harjoitellaan hyviä käytöstapoja ja opetellaan tuomaan omat mielipiteet esille. Erilaisten elämäntaitojen opettelun taustalla on ajatus siitä, että lapsi kasvaa omatoimiseksi, selviytyväksi yhteiskunnan täysivaltaiseksi jäseneksi ja pystyy toimimaan erilaisissa elämänsä yhteisöissä.
Perhekodissamme liikutaan ja ulkoillaan yhdessä ja erikseen. Liikkumisen merkityksellisyys pohjautuu fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Jokaisen lapsen kanssa pyritään löytämään lapselle mielekäs liikkumisen muoto. Liikunnan kautta lapsi pääsee harjoittelemaan motoristen taitojen lisäksi muun muassa pitkäjänteisyyttä ja tunteiden hallintaa. Onnistumisten kautta itsetunto kehittyy. Liikunta tuo arkeen myös elämyksiä.

Perhekodin lähiympäristö tarjoaa hyvät puitteet monipuoliseen harrastamiseen. Urheilukenttä kodin vieressä mahdollistaa erilaisten pelien pelaamisen, valaistu hiihtolatu kulkee aivan kodin vierestä, hevosurheilulle ja retkeilyllekin on upeat puitteet aivan kodin tuntumassa. Lisäksi lyhyen ajomatkan päässä Outokummun keskustassa on tarjolla monipuoliset harrastusmahdollisuudet. Luovia menetelmiä kuten valokuvausta käytetään perhekodissamme muun muassa tunnetyöskentelyn tukena.